top of page
1
  • Facebook
  • Instagram

De reglementeringen rij-en rusttijden van een touringcarchauffeur.

De wetgeving m.b.t. de rij- en rusttijden is van toepassing in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Hier een beknopt overzicht van deze reglementering:

  1. Een chauffeur mag maximum 9 uur per dag rijden. Twee keer per week mag hij 10 uur rijden;

  2. Een chauffeur mag maximum 4 uur en 30 minuten ononderbroken rijden. Hierna moet hij 45 minuten rusten. Hij kan deze periode in 15 en 30 minuten splitsen;

  3. Een chauffeur moet een dagelijkse rusttijd van minimum 9 uur in acht nemen;

  4. De totale prestatie van één chauffeur mag niet meer zijn dan 15 uur, nadien zijn 2 chauffeurs verplicht;

  5. 2 chauffeurs mogen een maximale diensttijd hebben van 21 uur, nadien moeten zij ook minimaal 9 uur rust nemen;

  6. Een chauffeur moet na max. 6 werkdagen een wekelijkse rusttijd van minimum 24 uur in acht nemen. In het geval van een internationale reis mag de wekelijkse rust genomen worden na maximum 12 dagen maar moet in dit geval minimum 69 uren bedragen.

De chauffeurs moeten steeds hun prestaties van de lopende dag en de 28 voorgaande dagen kunnen voorleggen aan de controlediensten. Dat de rij- en rusttijden dus strikt worden nageleefd is een noodzaak!!! Voor meer info over deze wetgeving, kan u steeds beroep doen op de website van onze beroepsfederatie www.FBAA.be.

bottom of page